Vil lage selskap sammen for å gjøre havna utslippsfri

Vil lage selskap sammen for å gjøre havna utslippsfri

Oslo Havn og Hafslund E-Co ønsker å etablere et felles selskap for å bygge, eie og drifte nullutslippsløsninger i havna.