Bildekarusell_704x302_pixforside/4.jpgBildekarusell_704x302_pixforside/1.jpgBildekarusell_704x302_pixforside/3.jpgBildekarusell_704x302_pixforside/5.jpgBildekarusell_704x302_pixforside/2.jpg
Containerkunst i Sydhavna

Containerkunst i Sydhavna

Rundkjøringen til Oslos godshavn i Sydhavna har fått et nytt kunstverk.

Nyheter

Nyhetsarkiv
Trafikkstyring overføres til Horten

Trafikkstyring overføres til Horten

.2015

1. oktober 2015 iverksettes ny forskrift om bruk av sjøtrafikksentralene og trafikkstyringen til Oslo overføres til den statlige trafikksentralen i Horten. Oslo Havn vil fortsatt ha døgnbemannet havnevakt.

Gjenvinner Osloasfalt

Gjenvinner Osloasfalt

.2015

Hvert år graves og freses store mengder asfalt fra Osloveier og plasser. Asfaltfres fraktes nå sjøveien fra Oslo for gjenvinning på Lemminkainens asfaltfabrikker flere steder i landet.

To topp moderne, stillegående kraner på plass i Oslo

To topp moderne, stillegående kraner på plass i Oslo

Containerkranene til Norges største containerhavn ankom sjøveien til Sjursøya 23. september.

Nyheter

Nyhetsarkiv
Slik blir den nye godshavna

Slik blir den nye godshavna

Se planene for utbyggingen av Norges største containerterminal.

Oslo havneplan 2013-2030

Oslo havneplan 2013-2030

Oslo Havn vil jobbe for vekst i gods- og passasjertrafikken for å dekke behovene til en raskt voksende befolkning i hovedstadsområdet, og bidra til at nasjonale mål om mer godstransport på sjø kan nås.

Nabobrev om utbygging

Nabobrev om utbygging

Oslo Havn har startet utvidelsen av containerterminalen på Sjursøya som neste år vil samle all containertrafikk i Oslo. Dette vil ha konsekvenser for både støy og driftsmønster på terminalene.