Landstrøm på anbud

Landstrøm på anbud

Utenlandsfergene på Vippetangen skal få landstrøm. Anskaffelsen er ute på anbud med tilbudsfrist 27. november 2017.

Ledige stillinger

Ledige stillinger

Her finner du ledige stillinger i Oslo Havn.

Bra oppmøte på dialogkonferansen i Oslo Havn

Bra oppmøte på dialogkonferansen i Oslo Havn

Her finner du oppdatert case, kort oppsummering og presentasjoner fra dagen.

For mer informasjon:

Fram til 10. juli sprørsmål om case og tekniske løsninger ta kontakt Harald Wærstad som jobber sammen med Jens Eirik Hagen (Sweco)

Videre om prosessen, spørsmål til rederiene kontakt Bjørn Jarli (innkjøpssjef i Oslo Havn KF)

Viktige frister:

  • 10. juli - tekniske spørsmål om case
  • 14. august kl.15.00 - levere caseløsning

Spørsmål og svar:

Skal casebeskrivelsen være på engelsk eller norsk? 
- Vi foretrekker norsk, men aksepterer også engelske besvarelser. 

 

Referat

Case

Deltakerliste

 

Presentasjoner:

Oslo Havns samlet presentasjon

ABB

Apply Rig

Cavotech

GK Gruppen

Hafslund

Hafslund Forretningsutvikling

Igus

Powercon

Satema

Scanvi Interyards - NG3

Schneider

Simens

Zero 

 

 Bilder fra konferansen:

 

Bra oppmøte på dialogkonferansen i Oslo Havn
Bra oppmøte på dialogkonferansen i Oslo Havn
Bra oppmøte på dialogkonferansen i Oslo Havn
Bra oppmøte på dialogkonferansen i Oslo Havn
Bra oppmøte på dialogkonferansen i Oslo Havn
Bra oppmøte på dialogkonferansen i Oslo Havn 

 

 

 

Levere caseløsning om landstrøm?

Levere caseløsning om landstrøm?

Innleveringsfrist for case for landstrømsløsning er satt til den 14.08.2017 kl 16:00, og i den anledning ønsker Oslo havn og informere hvordan caset skal innleveres.

Innlevering av caset
Postadresse:                                          Gateadresse:
Oslo Havn KF                                         Akershusstranda 19 – skur 38
Postboks 230 Sentrum                           0150 OSLO
0103 OSLO                                                         

Dersom det levers pr post, så må minnepinne over all dokumentasjon også innleveres sammen med besvarelsen.

Merk! Kontortiden er mellom kl. 09.00 og kl. 15.00.
Oslo Havn KF har ingen betjent resepsjon. Hvis tilbudet leveres direkte til gateadressen har inngangsdøren et display, søk fram Bjørn Andre Jarli , innkjøp (tel:98070737) eller «leveranser»

Innlevering gjennom epost til  bjorn.jarli@ohv.oslo.no (Vedlegget kan ikke innholdet større fil en 35MB), www.filemail.com kan benyttes.

Veien videre
Oslo Havn ønsker og presisere formalitetene ved en dialogkonferanse og hvordan konkurransen vil foregå.

Caseløsning
Det er ikke satt noen vekterkriterier på case og alle case vil bli gjennomlest grundig av Oslo Havn. Dersom noe er uklart tar vi direkte kontakt for oppklarende spørsmål. 
Når alle case er gjennomgått, vil Oslo Havn lage et konkurransegrunnlag.

Konkurransegrunnlaget
Konkurransegrunnlaget lager vi ut fra de løsninger vi har mottatt i casene. I selve konkurransegrunnlaget blir vekterkriteriene opplyst for alle. Disse kriteriene avgjør hvem Oslo Havn velger og vinner slik konkurransen.

Opsjoner
Dersom Oslo Havn velger å ta med en eller flere opsjoner i konkurransen, og får inn tilbud på disse, kan Oslo Havn innløse disse dersom vi finner det formålstjenlig under bygging av landstrømanlegget og eller senere innenfor en anselig tid. 


Har du spørsmål ta kontakt:

Bjørn André Jarli
Innkjøpssjef
Økonomi og IT
Oslo Havn KF
Oslo kommune

Mobil: +47 980 707 37
Sentralbord: 21 80 21 80
www.oslohavn.no / www.oslo.kommune.no

Dialogkonferanse om landstrøm

Dialogkonferanse om landstrøm

Oslo Havn inviterer til dialogkonferansen På vei til nullutslippshavn 23. juni.

Losse- og lastearbeid i havna

Losse- og lastearbeid i havna

Oslo Havn vil følge ILO - konvensjon 137, og oppfordrer til å avklare implementeringen i Oslo Havn.

Kunst i havna

Kunst i havna

Hva med en kunstreise i havna? Se oversikt over kunst mellom Filipstad og Kongshavn som Oslo Havn har vært med å bekoste, eller som vi har bidratt til på annet vis.

Ormsund flerbruksterminal

Ormsund flerbruksterminal

Her vil det håndteres ulike typer sjøveis gods til Oslo.

Mange på nabomøte

Mange på nabomøte

Stort oppmøte på nabomøte om Ormsund 24. mai.

Støyskjema

Støyskjema

Oslo Havn har faste rutiner for å forebygge støy. Benytt vårt støyskjema ved klager om støy.

Kystverkets Prosjekt Innseiling Oslo

Kystverkets Prosjekt Innseiling Oslo

Kystverkets utdypingsprosjekt i Oslofjorden er i ferd med å fjerne 24 små grunner, fra Drøbak til indre Oslofjord, for å øke dybden i hovedfartsåra og gjøre sjøferdselen tryggere.

Den nye godshavna

Den nye godshavna

Dette er planene for Norges største godshavn i Sydhavna.

Nabobrev om utbygging

Nabobrev om utbygging

Oslo Havn har startet utvidelsen av containerterminalen på Sjursøya som neste år vil samle all containertrafikk i Oslo. Dette vil ha konsekvenser for både støy og driftsmønster på terminalene.