Color Line åpnet ny fraktrute til Tyskland

Color Line åpnet ny fraktrute til Tyskland

Det nye godsskipet Color Carrier dobler kapasiteten mellom Oslo og Tyskland. Og flytter 36 000 trailere fra vei til sjø.

Det tilsvarer rundt 30 000 tonn mindre CO2 utslipp. 10. januar seilte M/S Color Carrier for første gang fra Hjortneskaia i Oslo til Kiel i Tyskland. Skipet vil gå mellom Oslo og Kiel seks ganger per uke med plass til 120 trailere per avgang.

Med det nyinnkjøpte ro-ro skipet kan Color Line inklusiv dagens tonnasje frakte ca. 80 000 trailere årlig på denne strekningen. Det tilsvarer en sammenhengende kjede trailere fra Oslo til Tromsø.

- Satsingen er et viktig bidrag for å styrke den miljøvennlige sjøveien som representerer godsets kollektivløsning.  Investeringen er i tråd med selskapets ambisjoner om videreutvikling av bærekraftige og miljøvennlige løsninger for norsk skipsfart. Mer gods fra vei til sjø er et viktig grep for å redusere utslippene fra godstransporten i dag, sa konsernsjef Trond Kleivdal under åpningsseremonien torsdag,  Med satsingen på Color Carrier rendyrker Color Line ro-ro transport som nytt aktivitetsområde, og gir et attraktivt tilbud til import- og eksportindustrien.

Color Lines satsing innen godstransport er i tråd med den retningen som norske myndigheter og EU ønsker å stimulere, og skipet kvalifiserer til den statlige støtteordningen som skal sikre at mer frakt går sjøveien. Med det nye skipet øker Color Line kapasiteten til totalt 80 avganger i måneden på denne linjen som binder Norge til Kontinentet.

- Med Color Carrier kan selskapet også frakte en ny type last som tank-containere, kjøletrailere og trailere for transport av farlig gods. Dette gir rederiet flere ben å stå, sier konserndirektør Terje Røli i Color Line Cargo.

Viktig klimatiltak

Oslos nærings- og eierskapsbyråd, Kjetil Lund kalte den nye ruten for et kinderegg - bra for miljøet, næringslivet og god samferdselspolitikk som fjerner godstransporten fra veiene.

Det nye skipet gir næringslivet mulighet til å ta grønne valg, og byråden roste Color Line for å vise miljøansvar.

Oslo Havn heiser flagger for den nye ruten, som viser at sjøtransporten er et konkurransedyktig alternativ til veitransporten. Vi har tro på at dette blir et godt og bærekraftig tilbud for vareiere og transportører, sa trafikkdirektør Einar Marthinussen fra Oslo Havn KF under åpningen.

Color Carrier vil få landstrøm

Color Carrier er bygget ved Fosen Yard i 1998, og skipet fikk for vel to år siden installert siste generasjons rensesystem for eksos (scrubbere). Skipet vil også bli ombygget for å kunne benytte eksisterende anlegg for landstrøm ved Color Line-terminalen i Oslo og ved tilsvarende anlegg i Kiel når det blir ferdigstilt. En samarbeidsavtale med tyske Kombiverkehr bidrar til at frakten kan sendes miljøvennlig og effektivt videre fra havnen i Kiel med jernbane til og fra storbyer i Europa.

Det nye ro-ro skipet vil ha en kapasitet på 36 000 trailere årlig, som tilsvarer en sammenhengende kø av trailere fra Oslo til Trondheim. Color Carrier vil gå mellom Oslo og Kiel seks ganger per uke med plass til 120 trailere per avgang.

Color Line er i dag det eneste rederiet i den internasjonale passasjer- og godstrafikken til og fra Norge med skip i norsk skipsregister og med norsk hovedkontor.