98 arkitektforslag til hvordan det skal se ut på Sukkerbiten

98 arkitektforslag til hvordan det skal se ut på Sukkerbiten

Onsdag 10. juli åpnet utstillingen av forslagene i arkitektkonkurransen for Fotografihuset som planlegges på Sukkerbiten, mellom Operaen og Munchmuseet. Utstillingen er åpen i hele sommer.

Visningssenteret er gratis og vil være åpent onsdag-søndag klokken 10.00-18.00 til og med august.

- Det har vært stort engasjement rundt bruken av Sukkerbiten, og vi viser derfor alle forslagene i en utstilling som er åpen for publikum hele sommeren. Vi håper mange tar turen, sier administrerende direktør Kjell Kalland i Hav Eiendom.

98 arkitektforslag til hvordan det skal se ut på Sukkerbiten

Bilde: Ønsker velkommen til utstilling. Erling Johansen (Fotografihuset), Kjell Kalland (HAV Eiendom) og Ingvar M. Mathisen (Oslo Havn) ønsker seg et bygg som kan berike området, og håper mange tar turen til utstillingen på Sukkerbiten.

Fotografihuset skal etter planen stå ferdig i 2023. 

En verdensarena for fotografi

- Dette skal bli en verdensarena for fotografi og bidra til et levende og tilgjengelig Bjørvika. Vi har ambisjoner om 250.000 besøkende i året, og inspirasjonen er blant annet hentet fra det populære Fotografiska i Stockholm. Vi ønsker et bygg som kan løfte fotografi som kunstform og berike området, sier daglig leder Erling Johansen i Fotografihuset.

98 arkitektforslag til hvordan det skal se ut på Sukkerbiten

Bilde: Mange forslag. Erling Johansen, daglig leder på Fotografihuset på visningssenteret.

HAV Eiendom samarbeider med Norske arkitekters landsforbund og Fotografihuset om den internasjonale arkitektkonkurransen. Det ferdige bygget er regulert for 3700 kvadratmeter, som utgjør en tredjedel av tomta. Området skal innby til rekreasjon og være tilgjengelig for alle.

98 arkitektforslag til hvordan det skal se ut på Sukkerbiten

Bilde: "Sukkerbiten"-tomten slik den står i dag. Utstillingen finner sted i det hvite teltet og er åpent i sommer onsdag - fredag klokken 10-18

98 arkitektforslag til hvordan det skal se ut på Sukkerbiten

Bilde: Nesten hundre forslag ble sendt inn fra inn- og utland. I sommer er visningssenteret åpent for alle.

Åpent område for alle som vil oppleve fjorden
I følge Hav Eiendom er Sukkerbiten ideell for et lite kulturbygg. Det ferdige bygget vil kun utgjøre en tredjedel av tomten, og området skal være grønt og tilgjengelig for alle som vil oppleve fjorden på nært hold. Hav Eiendom planlegger også et adkomstsenter med kiosk og kafe som skal ligge på nabotomten Bjørvikautstikkeren. Hit legges også servicefunksjonene for den planlagte badestranden på nesten 100 meter. Etter Bjørvikautbyggingen er ferdigstilt vil det være minst fem forskjellige badesteder i området.

Dette er juryen som skal kåre vinneren i høst:

Kjell Kalland, adm direktør, HAV eiendom

Eivind Hartmann, arkitekt, HAV Eiendom

Henriette Salvesen, Arkitekt, oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund

Erling Johnsen, daglig leder av Fotografihuset

Linda Bournane Engelberth, oppnevnt av Fotografihuset