Landstrømseminar i Oslo

Landstrømseminar i Oslo

Oslo er vertskap for internasjonal fagkonferanse om landstrøm 14- 15. januar 2019.

Oslo er Europas grønne hovedstad i 2019. Oslo havn og Actiaforum inviterer leverandører, havner og alle som er interessert i temaet nullutslippsløsninger for skip, havner og intermodale transportsystemer til faglig utveksling og diskusjoner.

Seminaret er dedikert til dagens utvikling av landstrøm-infrastrukturen i Europa. Deltakerne vil undersøke regulatoriske, politiske og økonomiske aspekter av landstrøm,  og se på fremtidens virkninger på havner og shippingindustrien. Nåværende og kommende teknologier vil være et av seminarets hovedemner.

Sentrale representanter fra den europeiske sjøtransportsektoren, tekniske eksperter og beslutningstakere vil delta på konferansen.

Tre utfordringer på seminaret
Disse sentrale spørsmålene vil forsøkes besvart på seminaret.

1. Landstrøm for både for dyphavsfartøyer i Hamburg, Antwerpen, Rotterdam, Bremen og som også shortsea fraktfartøyer kan bruke når de ankommer i Oslo Havn?
2. Kan landstrøm og transformatorutstyr ha et design som fungerer i hovedstadsarkitektur og offentlige omgivelser?
3. Hvordan vil landstrøm være i fremtiden med alternative drivstoff for transport? Hvilke kombinasjoner av teknologi er klar til bruk i dag?

Besøk Oslos nye landstrømsanlegg
Oslo havn skal bli en null-utslippshavn. Oslo Havn KF  inviterer alle deltakerne til å gi innspill til hvordan vi kan bli en nullutslippshavn i 2030. 
Vi har ideer, men vi trenger din kompetanse for å finne de beste løsningene.

Oslo Havn åpner et nytt landstrømsanlegg for fergene til Stena Line og DFDS 8. januar 2019.
Oslo havn inviterer til en studietur og besøk til landstrømanlegget ved Vippetangen 15. januar fra kl. 10.00 til 12.00.

Program, registrering og kontakt
For program, registrering og overnatting.

Kostnaden er 290 Euro for å delta.

Ta kontakt med arrangørene for ytterligere informasjon.

Marta Friedrichowicz - Actia Forum marta@actiaforum.pl
Andrzej Urbaś andrzej@actiaforum