Anløpsmelding

Anløpsmelding

Alle fartøy som skal rapportere anløp til norske myndigheter og havner skal gjøre dette via hjemmesiden til SafeSeaNet. Fartøy som faller utenfor rapporteringskravene til SafeSeaNet, skal bruke elektronisk skjema under.

For tilgang til og informasjon om SafeSeaNet, vennligst besøk Kystverkets hjemmesider.

 

Forhåndsmelding/Port arrival notification
  1. CAPTCHA

    Hvis du ikke klarer å tyde tegnene, klikk her for å få et nytt bilde.


 

  • Kaivederlag:
  • Kaivederlag med rabatt:
  • Kaivederlag med rabatt: