Våre cruiseskip skal være de mest bærekraftige skipene i havnene

Våre cruiseskip skal være de mest bærekraftige skipene i havnene

- Bærekraft er en forretningsmulighet, ikke bare en kostnad, sier Sibrand Hassing, direktør for flåteoperasjoner i cruiseselskapet Holland America Group på landstrømseminar i Oslo.

- Bærekraft er en forretningsmulighet, ikke bare en kostnad, sa Sibrand Hassing, direktør for flåteoperasjoner i cruiseselskapet Holland America Group. Denne uka talte han til en rekke internasjonale fagpersoner om utvikling av landstrøm, og om cruisebransjens behov for å være bærekraftig.

Bilde: - Vi vil være den mest bærekraftige brukeren av havna, sa Sibrand Hassing, direktør for flåteoperasjoner i cruiseselskapet Holland America Group. Det var svaret han ga på spørsmålet om hva han ville si hvis han kunne komme med ett eneste budskap. Foto: Siv Ellen Omland.

Oslo Havn KF har nettopp åpnet det nye landstrømanlegget for fergeselskapene Stena Line og DFDS. Denne uka fulgte virksomheten opp med å være vert for internasjonale eksperter som diskuterte hvordan landstrøm kan få en sterkere posisjon, samt utfordringer og muligheter ved å ta i bruk nullutslippsteknologi.  
Foredraget av Sibrand Hassing vakte interesse. Han jobber for Holland America Group, som består av cruiserederiene Princess Cruises, Holland America Line, Seabourn og P&O Australia. De er datterselskap i Carnival Corporation & plc, verdens største cruiseselskap.

- Å ivareta miljøhensyn må være en del av cruisebransjens forretningsstrategi. Vi har et problem hvis vi tror at vi ikke må bidra til rene strender, ren sjø og reduserte klimautslipp. Cruisebransjens utfordring er hvordan den skal respondere på miljøkravene. Skipene må tilpasses globale reguleringer, men det er vanskelig for bransjen å forholde seg til mange ulike lokale krav i en rekke land, sa Hassing.
Han påpekte at mange interessenter setter agendaen, mens cruisebransjen selv ikke har en god overordnet strategi for hvordan den skal møte diskusjonene i de ulike landene. Cruisebransjen må i større grad diskutere bærekraft og nullutslippsteknologi, og hvordan den kan tilpasse seg lokale miljøkrav.

Trenger felles standard

Hassing mener det må være åpenhet for at cruisebransjen kan ta i bruk flere typer grønn teknologi, og at den må bygge en forretningsmulighet for de ulike løsningene. Landstrøm er en god mulighet, men bransjen har behov for en bedre ISO standard. Det kan ikke være ulike teknisk løsninger i havnene.
Carnival Corporation har i dag 31 skip som kan benytte landstrøm, 14 nesten klare skip og ytterligere 18 skip er under planlegging/bygging. Men det er kun to europeiske havner som tilbyr landstrøm for cruise; Kristiansand og Hamburg.

- Havnene som tilbyr landstrøm får konkurransefordeler. De vil tjene på at våre skip kommer til dem, hevdet Hassing.
Han mente at det i Norge var viktigst å først prioritere landstrøm for cruise i Bergen, Stavanger og Ålesund. I tillegg er det viktig å få landstrøm i København, fordi byen er snuhavn for cruise i Baltikum. Mange cruiseskip i Norge både kommer fra og går tilbake til København.

LNG og batterier

- Cruiseskipene blir større, og det er i dag ingen grønn teknologi som fyller skipenes energibehov godt nok. Cruisebransjen trenger derfor fleksibilitet. Den må utvikle flere typer grønn teknologi som batterier og LNG (naturgass), sa Hassing.
Carnival Corporation har i dag åtte LNG-skip, men har begrenset mulighet for sterk utvidelse fordi LNG krever god infrastruktur for lagring. Derfor ser også cruisebransjen muligheten i å utvikle skip som kan gå på batterier. Det kan tenkes at noen skip kan bruke landstrøm i kombinasjon med annen grønn teknologi.
- Carnival Corporation jobber aktivt for å utvikle og ta i bruk nullutslippsteknologi. Vi vil være i dialog med interessentene som mener noe om hvordan cruisebransjen skal bidra til bærekraft og reduserte utslipp, sa Sibrand Hassing.

Oslo havn som nullutslippshavn

Oslo havn skal bli en fremtidig nullutslippshavn. Derfor ønsker Oslo Havn KF å tiltrekke seg de mest miljøvennlige cruiseskipene. Fra 2019 innfører virksomheten et differensiert prissystem, hvor de eldste skipene må betale mer hvis de ikke kan vise til tiltak for å gjøre skipene mer miljøvennlige. Fra og med 2020 innføres et nytt betalingssystem med miljøavgift basert på EPI (Environmental Port Standard) for ytterligere å premiere de mest miljøvennlige skipene.

Oslo Havn prioriterer tiltak som gir mest utslippsreduksjoner.  I følge handlingsplanen «Oslo havn som nullutslippshavn» vil utslippskutt fra utenriksfergene, lokalfergene, og aktiviteten på havneområdene kutte omtrent 2/3 av utslippene i Oslo havn. Nytt landstrømanlegg for danskebåtene som fjerner  2300 tonn CO2 utslipp åpnet januar 2019. Lokalfergene i Oslo skal etter planen bli elektriske. Og Oslo Havn ser på mulighetene for landstrøm til godsskipene til Oslo.

Landstrøm til cruise er dyrt og krever mer plass.

- For videre satsing på landsstrøm til cruise er det nødvendig med felles retningslinjer, standarder og nasjonale finansieringsordninger, og et godt samarbeid med cruisenæringen.  Vi har tro på samarbeid mellom cruisehavner for strengere miljøkrav og for gode løsninger. Oslo Havn og Oslo kommune har derfor tatt initiativ til et samarbeid med de største cruisehavnene i Nord- Europa, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.