Tidenes containerrekord i Oslo

Tidenes containerrekord i Oslo

I 2018 var hele 238.000 containere (TEU) innom Norges største containerterminal, YILPort, en økning på 14 % fra året før. Det er gods fra Europa som øker. Det flytter gods fra vei til sjø.

Oslo er logistikknavet i Norge. Rundt 80 % av varene som kommer i containere, alt fra sykler, bøker til elektronikk, kantstein og matvarer skal til Oslo og nærområdene. Norges mest moderne containerterminal har nærhet til et stort og økende marked. Halve Norge bor innenfor 3 timers kjøring fra Oslo havn.

Leverer god kvalitet 

Tidenes containerrekord i Oslo


Nye linjer, og dynamiske terminaloperatører, rederier og logistikkaktører er sentrale forutsetninger for veksten.

- Vi ønsker å berømme arbeidet som containeroperatøren YILPort Oslo sammen med rederiene har lagt ned over tid. God kapasitet og kvalitet er avgjørende. Vi er i ferd med å få en svært konkurransedyktig containerterminal, sier havnedirektør, Ingvar M. Mathisen (bildet), som legger til at økt sjøtransport er et viktig bidrag i det grønne skiftet, og for å nå Oslos mål om en fremtidig nullutslippshavn.

Sjøtransport er kostnadseffektiv og miljøvennlig, og mer enn halverer klimautslippene sammenliknet med andre transportformer.

 

Mer Europavarer

Det økte volumet i 2018 er i hovedsakelig innen europeisk last, som tidligere kom til Norge med lastebiler. Endringer i transportmarkedet og mangel på lastebilsjåfører i flere land i Europa har ført til økte priser for veitransporten.  

- I god dialog med markedet har vi endret dynamikken i forsyningskjeden og utvidet operasjonstidene for å konkurrere med lastebilene på veien. Slik har vi fått nye linjer og mer gods. I april 2018 startet rederiene Viasea og Containerships en ny, ukentlig rute fra Klapeida i Litauen via Gdynia i Polen til Oslo, forteller Maiken Solemdal, markedsjef i YILPort. 

Tidenes containerrekord i Oslo

Travel terminal. YILport tok markedsandeler fra vei i 2018, i følge markedssjef Maiken Solemdal.

Mot en nullutslippsterminal

YILPort Oslos avanserte logistikksystemer og moderne, miljøvennlige terminalutstyr sørger for effektiv omlasting og kort liggetid for varene. De fraktes raskt ut til vareeierne for videre distribusjon til butikker og forbrukere.
Yilport har mål om å bli en nullutslippsterminal. Terminalens containerkraner er blant verdens mest stillegående, nullutslippskraner. Oslo Havn har gitt miljøtilskudd som muliggjør kjøp av seks nye el-trucker, som skal erstatte dieseldrevne maskiner.

- Yilport er på god vei til å nå målet og ønsker å være i front i utviklingen. Neste skritt er elektriske terminaltraktorer. Deretter gjenstår det å få elektriske-Reach stackers, som er kjøretøy som løfter containere. El-teknologien for dette kjøretøyet er ikke på markedet ennå, men jeg har stor tro på at teknologien kommer. Da er vi en nullutslippsterminal, sier markedssjef Maiken Solemdal som tillegger at det viktigste miljøtiltaket er å flytte gods fra vei til sjø, og redusere CO2- utslippene betydelig på varer og gods som importeres til Norge.

Samarbeider for mer sjøtransport

Tett samarbeid i verdikjeden, mellom havn, terminaloperatør, vareeiere og logistikkaktører er nødvendig. BAMA har siden 2017 overført 2000 transporter med frukt og grønt fra vei til sjø. Det er et resultat av samarbeidsprosjektet Cool Oslo Shortsea i Oslo havn for mer sjøfrakt av ferskvarer.

 Vi ser at målrettet arbeid av vareeiere, rederier og logistikkaktører for å forbedre og levere den kvaliteten som må til gir resultater.

Tidenes containerrekord i Oslo

 - Oslo Havn KF ønsker å være en pådriver for å samle aktørene for å bidra til at flere vareeiere kan velge den miljøeffektive og bærekraftige sjøtransporten for sine kunder, og få godset bort fra overfylte veier, sier trafikkdirektør i Oslo Havn, Einar Marthinussen.