Regjeringen vil halvere utslippene fra sjøtransport

Regjeringen vil halvere utslippene fra sjøtransport

Regjeringens handlingsplan "Grønn skipsfart" vil halvere utslippene fra sjøfart og fiske innen 2030. Oslo Havn skal kutte 85 % av utslippene innen 2030, og på sikt bli utslippsfri.

Satsingen på grønn skipsfart er et viktig grep i klimapolitikken, sa statsminister Erna Solberg da handlingsplanen "Grønn skipsfart" ble lagt frem 20.juni.

Oslo Havn på vei mot utslippsfri havn

Sjøveien er miljøveien, og mye mer energieffektiv enn transport på vei. Regjeringen vil halvere utslippene fra sjøfart og fiske innen 2030 i sin handlingsplan «Grønn skipsfart». Oslo Havns ambisjoner er å kutte 85 % av utslippene innen 2030, og på sikt bli utslippsfri. Vi er i full gang med å bidra til den grønne omstillingen, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Det er bra at regjeringen vil stille krav om nullutslippstransport i leveranser til det offentlige. Det er i transportsektoren Norge kan og må redusere mest klimagassutslipp. Handlingsplanens ambisjoner for lav- og nullutslipp på sjøtransport gir handlingsrom og mulighet for å flytte mer gods over fra vei til sjø, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Regjeringen vil halvere utslippene fra sjøtransport

 Vil bidra til grønnere sjøtransport. Oslo Havn er i full gang med å kutte utslipp, og skal på sikt bli utslippsfri, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.