Park på Filipstad søker aktør med gode ideer

Park på Filipstad søker aktør med gode ideer

Oslo Havn ønsker ny aktivitet og folkeliv på havnepromenaden i miljøhovedstadsåret 2019.

Vi søker aktører med gode ideer til å skape aktivitet på en inntil 500 m2 stor park, på østsiden av den populære skate- og aktivitetshallen skur 13 (Pushwagnerskuret).

Felles visning avholdes torsdag  7. mars kl.12. Eller etter avtale.

Aktivitetspark for byens befolkning

- Vi ønsker folkeliv på havnepromenaden, og gi Oslos befolkning en ny park med aktiviteter som kan stå ferdig i miljøhovedstadsåret. Parken skal fylles med innhold som kan passe mange ulike grupper, og bidra positivt i nærområdet. Vi ønsker en leietaker som kan bidra med et nytt og spennende tilbud, sier eiendomsdirektør Åsa Nes i Oslo Havn Kf, som håper dette kan være på plass allerede våren 2019. 

Populære områder som Tjuvholmen og Aker brygge er nærmeste naboer. Aktivitetshallen skur 13 har mer enn 50 000 besøkende i året.  Havnepromenaden går rett forbi, og det er kort vei til offentlig kollektivtransport.

Leieforholdet er midlertidig fra våren 2019 og begrenset oppad til 4 år. Vi ser for oss at ny aktivitet kan være klart fra våren 2019.  

Aktivitetspark for byens befolkning

- Vi ønsker folkeliv på havnepromenaden, og gi Oslos befolkning en ny park med aktiviteter som kan stå ferdig i miljøhovedstadsåret. Parken skal fylles med innhold som kan passe mange ulike grupper, og bidra positivt i nærområdet. Vi ønsker en leietaker som kan bidra med et nytt og spennende tilbud, sier eiendomsdirektør Åsa Nes, som håper dette kan være på plass allerede våren 2019.

Beskaffenhet

Dagens park kan kalles en «pocketpark» og er på ca 500 brutto m2. Parken ble ferdigstilt i juni 2018. Tomten består i dag av en stor treplatting møblert med trær og benker. På plattingen står det et 62 m2 stort containerhus som i dag fungerer som kontor, også kalt «Myggen».  Containerhuset og plattingen åpner opp for nye publikumsrettede aktiviteter.

Arealet er å anse som rå-areal. Leietaker må selv sørge for nødvendig infrastruktur og eventuelle tillatelser, herunder omreguleringer hvis nødvending. Vann og strøm er allerede etablert på tomten.
Pris etter avtale.

Plankart over parken - med tomten avmerket.

Park på Filipstad søker aktør med gode ideer

Vi søker etter leietaker som:

• har et innovativt konsept som aktiviserer området
• bygger opp om og bidrar til at fremtidig byutvikling av Filipstad blir kjent.
• har fokus på estetikk og miljø
• har fokus på en annerledes møteplass for byens befolkning, gjerne med tilbud mot barn og unge.

Forslag som støtter opp om Miljøhovedstadsåret vurderes som positivt.

 

Kontaktinfo:

Presse - Eiendomsdirektør Åsa Nes 926 83 691

Søknad med fullstendig konsept sendes til per.tore.olsen@oslohavn.no -  mob 906 18 737   Senest innen 14.mars.2019

Oslo Havn KF forbeholder seg retten til å forkaste ethvert tilbud.