Oppgradering av Akershusutstikkeren

Fakta


Rehabiliteringen av brygga startet på nyåret.

Skal etter planen være ferdig sommeren 2019.

Oppgradering av Akershusutstikkeren

Rehabiliteringen av den hundre år gamle brygga vil pågå frem til sommeren. Støyende spunting vil pågå ut februar.

Akershusutstikkeren skal bli som ny.

Arbeidet består i å lage en ny spuntvegg rundt utstikkeren, skifte ut dagens dekke, støpe nye betongdragere, skifte fendere og lage nytt anlegg for det elektriske og vann- og avløp. 

Støyende spunting ut februar 

Spunting av ny vegg er støyende arbeid og vil pågå ut februar. Fylkesmannen har gitt tillatelse til å spunte mellom kl.07-19. Vi beklager de ulemper dette vil medføre for omgivelsene.

Arbeid i sjøen vil pågå høsten og vinteren 2019.

Restauranten skur 33 stengt ut mars

Akershusutstikkeren er ca. 90 meter lang og 40 meter bred. Utstikkeren ble sist rehabilitert på 50 - tallet. I dag ligger charterbåter til kai her, og restauranten skur 33, Christian Radich, Trollcruise og Saga Fjordcruise holder til i skurene. Det er begrenset tilgang til skurene, og skur 33 holder stengt ut mars.

ALT i bygg og anlegg as er utførende firma. Kontrakten er på 46 millioner kroner.

Arbeidet vil ikke ha noen konsekvenser for cruisetrafikken.

 

Kontakt:

Ved spørsmål ang. prosjektet og fremdrift, ta kontakt med Oslo Havns prosjektleder Riyad Zen Al-Den riyad.zen.al-den@oslohavn.no

Kontaktperson for prosjektet hos entreprenør er:
Anleggsleder Hege Njerve Stusvik, mobil: +47 97 62 49 27hege.stusvik@nrcgroup.no