Byråden på befaring i Oslo Havn

Byråden på befaring i Oslo Havn

Byråd for næring og eierskap, Marthe Scharning Lund, var i forrige uke på befaring i Oslo Havn.

Skipper Martin Caspersen på arbeidsbåten Hauk sørget for at byråden fikk se Oslo havn fra sjøsiden. Havnedirektøren, trafikkdirektør Einar Marthinussen og de andre i ledergruppa var ivrige med å dele informasjon om Oslo Havns virksomhet og hvilke planer og ønsker vi har for de nærmeste årene.

Fra Honnørbrygga til Sydhavna

Turen startet på Honnørbrygga og gikk først ut til Filipstad, og fulgte deretter havnelinja helt ut til den nye aktivitetsparken Bekkelagsbadet. Befaringen ble avsluttet med en tur opp på taket av kornsiloen på Sydhavna, hvor byråden fikk se en spektakulær utsikt over byen og havneanlegget.

Byråden på befaring i Oslo Havn

HONNØRBRYGGA: Byråd Marthe Scharning Lund sammen med ledergruppa i Oslo Havn på arbeidsbåten Hauk før avreise.

Grønne løsninger og effektivt areal

En engasjert Scharning Lund var godt fornøyd med turen.

-Jeg er imponert over hvordan havna nå planlegger en moderne havn med fokus på grønne løsninger, effektivt areal, og tilrettelegger for å få mer gods over på sjø istedenfor bil, som er mer miljøvennlig. Jeg har fått et godt overblikk over hvor stor havna er, men også hvor nær den er byen og hva det gir av utfordringer i forhold til å få havnevirksomheten til å gå i ett med bylivet.

Befaringen var en god anledning til å se havna fra sjøsiden.

-Det at Oslo Havn nå viser hvordan de tenker i forhold til nye løsninger, særlig for arealbesparelse, er viktig. Det er viktig å drive moderne og effektivt på de arealene man har tilgjengelig. Det er gøy å se at havna tar det som en viktig oppgave. Havnevirksomhet kan være støyete innimellom og kanskje se litt kjipt ut, men fra et miljøperspektiv er det bra å få mer gods over på sjøen, og da spiller havna en stor rolle, sier Scharning Lund. 

Fokus på miljø og fremtidig vekst

Havnedirektør Ingvar M. Mathisen er opptatt av å formidle mest mulig kunnskap til byråden, som er Oslo Havn sin eier.

-Marthe Scharning Lund er ny som byråd, og det er fint å vise henne hva Oslo Havn er og hva vi holder på med på nært hold. I dag var fokuset på godshavna i Sydhavna, som skal utvikles for å få plass til fremtidig vekst. Vi hadde fokus på miljø, at sjøveien er miljøveien.

Stor bredde i oppgavene

Trafikkdirektør Einar Marthinussen hadde mye kunnskap å dele med byråden i forbindelse med befaringen.

-Dette var en fin anledning for oss til å vise byråden bredden i oppgavene som Oslo Havn har, fra passasjertrafikken inne i byhavna til godshavna i Sydhavna. Vi fikk vist henne havnas betydning for byen. Hun er jo godt kjent i Oslo fra før, men jeg tror også at hun lærte noe nytt i dag og fikk noen nye perspektiver, ikke minst visuelt, sier Marthinussen.

Byråden på befaring i Oslo Havn

STYRHUSET PÅ HAUK: Eiendomsdirektør Åse Kihlander Nes, skipper Martin Caspersen, byråd Marthe Scharning Lund, trafikkdirektør Einar Marthinussen og havnedirektør Ingvar M. Mathisen i styrhuset på Hauk.

Byråden på befaring i Oslo Havn

FØLGER MED: Skipper Martin Caspersen følger med idet Hauk er på vei forbi Vippetangen.

Byråden på befaring i Oslo Havn

EFFEKTIVT LASTESKIP: Havnedirektøren i samtale med eiendomsdirektør Åsa Kihlander Nes. I bakgrunnen skimtes Wallenius Wilhelmsens lasteskip Traviata. Traviata har en lastekapasitet på 8000 biler, og setter en ny standard for
energieffektivitet.

Byråden på befaring i Oslo Havn

SYDHAVNA: På vei mot Sydhavna i arbeidsbåten Hauk.   

Byråden på befaring i Oslo Havn

CONTAINERTERMINALEN: Havnedirektør Ingvar M. Mathisen i samtale med Marthe Scharning Lund, med utsikt mot containerterminalen.

Byråden på befaring i Oslo Havn