Øvelse i Sydhavna

Øvelse i Sydhavna

Det er planlagt en evakueringsøvelse ved anlegget til Follobanen tirsdag kveld, 19. februar.

Øvelsen vil foregå mellom kl. 21:00 og 22:00 ved anlegget til Follobanen.

Det vil bli testing av alarmer i anlegget og mannskaper som arbeider inne i fjellet vil øve på evakuering.

Nødetatene vil ikke involveres i denne øvelsen.