Åpnet landstrømanlegg i Oslo

Åpnet landstrømanlegg i Oslo

Nå får danskebåtene landstrøm til kai i Oslo. Det gir lavere klimautslipp.

Byrådsleder Raymond Johansen klippet snoren til det nye landstrømanlegget til utenlandsfergene på Vippetangen.  Foto over: Heiko Junge, NTB Scanpix

- Gratulerer til Oslo Havn KF for dette flotte landstrømanlegget. Og gratulerer til fergeselskapene Stena Line og DFDS for at dere tar i bruk landstrøm og bidrar til lavere klimagassutslipp. CO2 reduksjonen tilsvarer utslipp fra mer enn 1300 biler. Jeg vil også berømme Oslo Havn for at landstrømanlegget fikk god design. Folk kan sitte her på benken og lade sine indre batterier og mobilens batterier. God design er viktig på en havnepromenade som skal skape gode opplevelser for folk, fortalte Raymond Johansen.

Oslo i front på landstrøm

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen gratulerte Oslo som har vært tidlig ute med landstrøm.
  
- Landstrøm er viktig for Oslo havn, for Oslo som by, og blir stadig viktigere for flere havner i Norge. Mange spør hvor store utslippskutt gir dette landstrømanlegget gir. Det som betyr noe er at dette landstrømanlegget er ett av mange tiltak som til sammen gir store utslippsreduksjoner. Innen skipsfarten skjer det i dag stor teknologiske utvikling innen grønn teknologi. Gratulerer til Oslo som miljøhovedstad. Åpningen av miljøåret er en god nyhet, og styrker byens miljøposisjon, var ministerens budskap. 

Åpnet landstrømanlegg i Oslo

 Feiret landstrøm. Linjesjef DFDS,  Kim Heiberg, linjesjef Stena Line, Johan Edelman, næring- og eierskapsbyråd Kjetil Lund, miljø- og samferdselsbyrård Lan Marie Berg, klima- og miljøminister Ola Elvestuen og havnedirektør Ingvar M. Mathisen.


Maritim industri bruker ny teknologi 

Åpnet landstrømanlegg i Oslo

Statssekretær Tommy Skjervoldi Samferdselsdepartementet fremhevet maritim industris kompetanse til å utvikle ny teknologi.

- Det er viktig å utnytte denne kunnskapen på vår vei mot lavutslippssamfunnet. Landstrøm er et gulrottiltak og del av en bredere satsing innen grønn teknologi. Dette landstrømanlegget er et godt eksempel på hvordan offentlig sektor kan gå sammen med næringsliv og industri, for å legge til rette for miljøvennlige valg. Det er et mål få mer gods og transport til sjøs. Vi må derfor sikre oss at den maritime sektor er så miljøvennlig som mulig. Derfor er regjeringen opptatt av å legge til rette for landstrøm i flere norske havner. Det bidrar til bedre luftkvalitet.
Oslo havn er en ledestjerne innenfor maritim sektor, og jeg vil gratulere havna og fergeselskapene på vegne av Samferdselsdepartementet. Landstrømanlegget er et spennende prosjekt for nasjonen og Oslo som by, var statssekretærens budskap.

                                                                                                                                                                                                                                                                         Fremhever ny teknologi: Tommy Skjervold, statssekretær i Samferdelsdepartementet (bildet)

På lag med næringslivet

Næring- og eierskapsbyråd Kjetil Lund presiserte at Oslo skal gå foran i klimapolitikken.   

- Dette er en flott start på Oslo som europeisk miljøhovedstad. Oslo skal være ledende internasjonalt, gjennomføre konkrete mål og kutte utslipp. Oslo Havn skal kutte 85 prosent utslipp innen 2030 og bli nullutslippshavn på sikt, ifølge handlingsplanen "Oslo havn som nullutslippshavn." Det er et djervt mål med bred politisk tilslutning. Hele 40 prosent av utslippene i havna kan kuttes ved at alle utenriksfergene benytter landstrøm vei kai, samt at fergene blir utslippsfrie ved inn- og utseiling om noen år. Landstrømanlegget er derfor et viktig klimatiltak. Som næringsbyråd er jeg opptatt av at vi må spille på lag med næringslivet. Vi må bidra til at næringslivet ser verdien av bærekraft. Derfor fortjener Stena Line og DFDS stor takk for innsatsen de har lagt ned for å benytte dette landstrømanlegget, sa byråd Kjetil Lund.

 

 

Rederier realiserer landstrøm

- Det har vært en stor ære for Stena Line å samarbeide med Oslo Havn for å realisere landstrømanlegget. Fergen Stena Saga er rederiets fjortende ferge som kobles til landstrøm, men det er vår første ferge på landstrøm i Norge, sa linjesjef Johan Edelman fra Stena Line. Han inviterte fremmøtte gjester til lunsj om bord på Stena Saga, og anbefalte dem å bli med ned i det tekniske rommet for å se tilkoblingen til strøm etter lunsjen.

- Jeg er glad for å være med på åpningen av landstrømanlegget.  Åpningen et det første skrittet for DFDS til å ta i bruk landstrøm. Vårt skip Pearl Seaways bygges om i disse dager og kobler seg til landstrøm 3. februar.  I januar neste år bygger vi om skipet Crown Seaways til landstrøm, fortalte linjesjef Kim Heiberg i DFDS.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Åpnet landstrømanlegg i Oslo

Inviterte om bord i Stena Saga: Linjesjef Johan Edelman fra Stena Line (t.h) inviterte gjestene ned i det tekniske rommet for å se tilkoblingen til landstrøm. Til venstre, DFDS linjesjef, Kim Heiberg.

Milepæl på vei mot nullutslippshavn

- Åpning av landstrømanlegget er en viktig milepæl i arbeidet for å bli en nullutslippshavn, og jeg er stolt over å åpne anlegget nesten samtidig med åpningen av Oslo som europeisk miljøhovedstad. Takk til fergeselskapene Stena Line og DFDS. Det gode samarbeidet med dem har sørget for at landstrømanlegget nå er realisert. Anlegget har kostet kr 17 millioner. Jeg vil også takke Enova som gå støtte på om lag åtte millioner kroner. Sjøveien er miljøveien. Den er mer energieffektiv enn alle andre transportformer. Derfor er det viktig for Oslo Havn at gods og passasjerer tar sjøveien, fortalte havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Fakta om landstrøm

Oslo havn skal bli nullutslippshavn. Målet er å redusere CO2 utslippene med 85 % innen 2030. Oslo Havn KF drifter landstrømanlegget på Vippetangen ved Skur 41. Her får fergene til DFDS og Stena Line strøm når de ligger til kai. Slik bidrar fergene til lavere klimautslipp og grønn teknologi. Med de tre skipene fra Stena Line og DFDS på landstrøm fra 2020, vil dette gi årlige utslippsreduksjoner på 14 tonn NOx og 2.300 tonn CO2. Reduksjonen i CO2 tilsvarer utslipp fra over 1300 biler årlig. Hele anlegget har kostet 17 millioner kroner. Enova har gitt omlag 8 millioner kr i støtte.

Fra strømanlegget på Vippetangen går elektrisk kraft til fergeneselektriske anlegg. Fergene kobler seg sømløst til strømnettet ved hjelp av kabelkranen. Den har en høyspentkabel på 11 kV. Dieseldrevne hjelpemotorer om bord kobles fra. Fergene får ren strømenergi. Fergenes effektbehov er omtrent 2-3 MW. Det er nesten 60 ganger kraftigere enn dagens hurtigladere for elbil. Landstrøm sparer fergene for om lag 1 420 tonn drivstoff årlig.

Når fergene er koblet til strøm, bruker de mellom 5 000 000 - 6 000 000 kWh i året. Det tilsvarer strømforbruket til nesten 400 boliger årlig.

  

Åpnet landstrømanlegg i Oslo

 

Inspiserte landstrømkran på kaia. Havnedirektør Ingvar M. Mathisen, byråd for næring og eierskap Kjetil Lund, miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg og klima- og miljøminister Ola Elvestuen.