Gastenparken er åpnet

Gastenparken er åpnet

Torsdag 19. september åpnet Gastenparken på Akershuskaia. Den er påkostet av Oslo Havn og Bymiljøetaten.

– Når vi får besøk av marinefartøy så pleier det å være en seremoni her foran monumentet Orlogsgasten. Fra nå av får de et enda flottere område å kunne hedre særlig krigsveteranene fra 2. verdenskrig, sa styreleder Roger Schjerva.

Det var en høytidelig markering da Gasten hadde sin åpningsfest for denne uken. Parken er nummer to i rekken av tre parker som Oslo Havn åpner i miljøhovedstadsåret 2019.

– Oslo Havn er veldig opptatt av å leve i god kontakt med hele byen. Vi skal være er en sterk bidragsyter til utvikling av Havnepromenaden. Dette blir et nytt punkt for å stoppe og nyte sjøen og havnepromenaden. Området var tidligere ganske trist, men er i dag oppgradert med benker, beplanting, lekeapparater og en helt ny seremoniplass , sa Roger Schjerva

Miljøpark

Det har vært viktig for Oslo Havn å tenke miljø hele veien. Brosteinen er gjenbruk, og i bedene er det nå sådd en blomstereng for å bidra til økt biologisk mangfold i byen. Blomsterenga får vi glede av først til våren.

Det er brukt røffe materialer og plantet 6 nye trær på området.

 

Gastenparken er åpnet

Styreleder Roger Schjerva klippet snoren og erklærte Gastenparken for åpnet.

Gastenparken er åpnet

Parken blir et flott tilskudd langs Havnepromenaden som byens befolkning og tilreisende kan nyte, og en verdig ramme for monumentet «Orlogsgast» som ble avduket i 1992 for å ære og hedre de som har gjort tjeneste i Fellesflåten 1510-1814 og den Kongelig Norske Marine 1814-1945

Gastenparken er åpnet

Den nye parken vil være tilgjengelig for alle, og er tilrettelagt for både barn og voksne. På vei fra Vippa til Rådhusplassen trengs kanskje en pitstopp for kaivandrere,
og de minste kan få prøve seg på å bestige en stor treskulptur utformet som havet selv.Gastenparken er åpnetMange ble takket for arbeidet med å få realisert parken. På bildet fra venstre: Akershusgartneren – v/Inge Mjønerud, Grunnarbeider: Mesta /Åge Evjebråten, Bymiljøetaten: v/Tom Jørgensen, Byggherre: Oslo Havn v/Erling Jenssen og Erlend Pehrson, Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim/Christer Olsson, Havnedirektør Ingvar M. Mathiesen

 

Gasten ønsker velkommen til ny park

Gasten ønsker velkommen til ny park

Torsdag 19. september klokken 15.00 åpner Oslo Havn en ny park på Vippetangen til glede for alle som vil vandre langs havnepromenaden. Ta med barna og test ut den nye klatreskulpturen og benkene. Her kan dere nyte sjøutsikten sammen med skulpturen Orlogsgasten.


Gastenparken kommer utenfor Oslo Havns hovedkontor på Akershusstranda 19, også kalt Skur 38. Parken blir på omkring 2500 m2. Siden 1992 har skulpturen av den kjente kunstneren Per Palle Storm stått her alene. Nå ønsker Gasten seg mye folkeliv og ønsker velkommen til ny park. Ekstra flott er den nye treskulpturen, en bølge som barna kan klatre på.

– Vi ønsker mye folkeliv i området og er glade for å bidra med ny park. Den passer godt sammen med den nye sykkelstien og blomsterbedet like bak parken. I parken kan folk slappe av i solstolbenker, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

 

Les mer om Gasten i en pressemelding her

 

Gasten ønsker velkommen til ny park

 

 
2016: I forbindelse med besøket til Kongelige Danske Marine la Force Commander Captain Carsten Fjord-Larsen ned krans over falne norske sjømenn ved Orlogsgasten på Vippetangen.

Gasten ønsker velkommen til ny park

Gastenparken nå: Ny elementer er på plass på Normandieplassen.

 

Gasten ønsker velkommen til ny park

Ny park snart ferdig: Monumentet "Orlogsgasten" fra 1992 av Per Palle Storm omkranses nå av en ny park.Flere møbler sjøveien til Oslo

Flere møbler sjøveien til Oslo

Oslo Havn jobber aktivt for å få mer gods fra Baltikum. Nye godslinjer og samarbeidsprosjekt for mer gods fra Europa gir resultater.

Containertrafikken har de sju første månedene av 2019 økt med 13 %.

Cool Oslo Shortsea- prosjektet i regi av Oslo Havn, Yilport Oslo, rederier og vareeiere flytter ferskvarer og andre varer fra Europa fra vei til sjø. Samarbeid for å forbedre og levere den kvaliteten som må til gir gode tall.
Siden 2017 har Bama, Coop, Interfrukt og Norske frukt- og grønnsaksgrossisters forening bidratt aktivt.  Grønnsaksgrossisten  BAMA har overført 2000 transporter fra vei til sjø. Prosjektet utvides til å omfatte et bredere spekter av vareeiere, varer og logistikkaktører.


Målrettet dialog
Det arbeides målrettet med å etablere dialog mellom vareeiere og logistikkaktører for varestrømmer som i dag ikke benytter sjøtransport. Oslo Havn KF har i samarbeid med Yilport Oslo gjennomført møter og samlet informasjon fra en mengde aktører på flere arenaer. Nå sankes kunnskap om å flere sjøtransporter til og fra Østersjøområdet (Russland, de baltiske landene og Polen). Senest ble prosjektet presentert i Baltic Transport Forum i Kaliningrad med aktører fra Russland, de baltiske land og Hviterussland. I den nærmeste framtid følges dette opp med vareeierforum i Estland (i samarbeid med Enterprise Estonia og Norges ambassade i Estland) og i Latvia (i samarbeid med det latvisk-norske handelskammer, Innovation Latvia, Latvias ambassade i Norge og Norges ambassade i Latvia).

Nye linjer til Oslo
De store møbelkjedene er allerede en driver for overføring av transporter fra veg til sjø fra Østersjø-området, som er mye av grunnlaget for de nye linjene mellom Oslo og Østersjøen (Litauen og Polen). Viasea/Containerships etablererte i  2018 en ny containerlinje mellom Oslo og Østersjøen (Litauen og Polen) som har bidratt til ca. 50 % av containerveksten i Oslo.  I august startet  Samskip opp en ny containerrute mellom Polen/Baltikum og Vestlandet og ser her et stort potensial for overføring av mer gods. Tidligere i år etablerte Color Line en ny ro-ro linje til Kiel og Viasea en ny containerrute mellom Norge og Tyskland.

Flere møbler sjøveien til Oslo


Carl Johan Hatteland holder et innlegg i Baltic Transportforum i Kaliningrad, Russland.

 

Flere møbler sjøveien til Oslo


 
Steinar Wiik og Kjell Ovrehagen bidrar med ekstern bistand inn i prosjektet i tillegg til Bjørn Engelsen og Maiken Solemdal i Yilport Oslo og Carl Johan Hatteland og Anette Brække fra Oslo Havn KF. Prosjektet støttes av Kystverket gjennom tilskudd til havnesamarbeid.
 

Deler av sentrum avsperret i forbindelse med Oslo Maraton

Deler av sentrum avsperret i forbindelse med Oslo Maraton

Førstkommende lørdag arrangeres Oslo Maraton, og det vil denne dagen være redusert fremkommelighet for både kjøretøy og gående, og store deler av Oslo sentrum vil være avsperret.

Akershusstranda er en av mange gater som vil bli sperret

Løypa vil være stengt lørdag den 21. september fra kl.05:00-20:00. All kjøring i løypa er forbudt, og dermed vil alle veier og parkeringsplasser som munner ut i løypa bli sperret. Forbudet mot kjøring gjelder også beboere med oppkjørsel eller garasje som munner ut i løypa.

Det vil også bli innført parkeringsrestriksjoner i området fra kl.23:59 fredag 20.09 til lørdag 21.09 kl.23:59. Hele løypa vil bli skiltet med «stopp forbudt»-skilt og alle biler som er parkert her vil bli tauet bort. Vi ber beboere vennligst om å følge skilting i sitt nærområde. Skilting vil skje i god tid før løpet.

Beboere som blir sperret inne, og kan komme til å ha behov for å kjøre mens løpet pågår, anbefales å parkere bilen utenfor løypa.

Kollektivt

Buss og trikk vil i noen grad bli påvirket. Se ruter.no for mer informasjon.

Overgang løype

Det er ikke mulig å krysse løypa med bil. Som gående vil det være flere steder der løypen kan krysses.

I år setter vi opp tre gangbroer der publikum kan krysse løypen.
•Egertorget
•Rådhusgata
•Vestbanen/Aker Brygge/Nesoddbåtene

La bilen stå!

Oslo Maraton anbefaler at alle lar bilen stå lørdag den 21.september dersom du ikke må kjøre inn til sentrum denne dagen. Benytt deg heller av kollektiv transport, sykkel eller ta beina fatt. Ring 1 eller Ring 3 vil ikke bli berørt av løypetraseene til BMW Oslo Maraton, så her vil trafikken gå som normalt.

Ved spørsmål angående redusert fremkommelighet, ønskes det at dere tar kontakt med Oslo Maraton, ikke nødetatene eller Politiet. Ring telefonnummer + 47 45 91 43 30 eller mail info@oslomaraton.no

Her er fullstendig løypekart

Byentusiaster på containersightseeing

Byentusiaster på containersightseeing

– Jeg ante ikke før i dag at containerhavn nær sentrum var så viktig for meg og byen min, sa en som presenterte seg som «Byentusiast». Han møtte opp på befaringen som Norsk Bolig og Byplanforening arrangerte på Sjursøya 20. august.

Oslo Havn inngår samarbeid med Bellona

Oslo Havn inngår samarbeid med Bellona

.2019

Oslo Havn og miljøstiftelsen Bellona vil samarbeide i det viktige arbeidet med å gjøre Oslo havn utslippsfri.

Oslo knyttes sammen med Baltikum og Vestlandet via sjøveien

Oslo knyttes sammen med Baltikum og Vestlandet via sjøveien

Samskip lanserer ny containerlinje mellom Norge og Baltikum. Samtidig knyttes Oslo og Vestlandet igjen sammen via sjøveien med en ukentlig containerlinje for frakt av gods.

– Vi gleder oss til å introdusere en ny service fra Baltikum til Oslo, og ikke minst en ukentlig containerlinje mellom Oslo og Vestlandet, sier administrerende direktør i Samskip Norge, Are Gråthen.

Med helgeavgang fra henholdsvis Polen og Litauen, med ankomst Oslo mandag kveld, vil Samskip bidra til økt frekvens og kapasitet til allerede eksisterende ruter mellom Baltikum og Oslo.

Gråthen forklarer strukturen på den nye ruten på følgende måte:

– Etter lossing i Oslo mandag kveld vil skipet seile videre til Aarhus. Der laster vi om til containerlinjen fra/til Island & Færøyene, for så å fortsette nordover langs Norges vestkyst til Ålesund og Nordmøre.

Servicen muliggjør dermed containertransport på sjøen mellom Østlandet og Vestlandet. Det er et kostnadseffektivt og miljøvennlig alternativ til dagens lastebiltransport over fjellet.

Forsterker Oslos posisjon

– Jeg er meget godt fornøyd med at Samskip starter opp den nye containerlinjen med ukentlige anløp i Oslo. Dette øker containerkapasiteten fra Baltikum til Oslo ytterligere, og forsterker Oslos posisjon som knutepunkt i Norge for godsoverføring fra vei til sjø, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Oslo og Vestlandet

– Vi ser nå effekten av en strukturell endring som følge av stor mangel på lastebilsjøfører på kontinentet, noe som driver kostnadene opp på transport med lastebil i andre markeder også. Det er dessuten meget gledelig at Oslo og Vestlandet igjen blir bundet sammen via sjøveien med tanke på miljøvennlig frakt av gods, sier Mathisen.

Samskip vil benytte seg av to containerskip utstyrt med kraner for av-og pålossing. Hvert skip har en kapasitet på 220 TEU (20-fots containerenheter. Standard måleenhet for kapasiteten til et containerskip).

Forbindelsen har oppstart 16. august

Nøkkelpunkter:

•Sømløs forbindelse mellom Norge og Baltikum med ukentlige avganger.
•Forbindelse mellom Island og Færøyene via Cuxhaven og Aarhus.
•Transport av frossen sjømat til Baltikum.
•Transport av forbruksvarer fra Baltikum til Norge.
•Sjøforbindelse mellom Oslo og Vestlandet for transport av gods.
•Nord-Norge knyttes til nettverket via Ålesund.

•Fast rotasjon med to containerskip med utstyr for av- og pålossing.
•Skipene har en kapasitet på 220 TEU.

 

Amfibisk landingsskip til kai i Oslo

Amfibisk landingsskip til kai i Oslo

Det britiske marineskipet RFA Lyme Bay la i ettermiddag til ved Revierkaia i Oslo.

98 arkitektforslag til hvordan det skal se ut på Sukkerbiten

98 arkitektforslag til hvordan det skal se ut på Sukkerbiten

Onsdag 10. juli åpnet utstillingen av forslagene i arkitektkonkurransen for Fotografihuset som planlegges på Sukkerbiten, mellom Operaen og Munchmuseet. Utstillingen er åpen i hele sommer.

Visningssenteret er gratis og vil være åpent onsdag-søndag klokken 10.00-18.00 til og med august.

- Det har vært stort engasjement rundt bruken av Sukkerbiten, og vi viser derfor alle forslagene i en utstilling som er åpen for publikum hele sommeren. Vi håper mange tar turen, sier administrerende direktør Kjell Kalland i Hav Eiendom.

98 arkitektforslag til hvordan det skal se ut på Sukkerbiten

Bilde: Ønsker velkommen til utstilling. Erling Johansen (Fotografihuset), Kjell Kalland (HAV Eiendom) og Ingvar M. Mathisen (Oslo Havn) ønsker seg et bygg som kan berike området, og håper mange tar turen til utstillingen på Sukkerbiten.

Fotografihuset skal etter planen stå ferdig i 2023. 

En verdensarena for fotografi

- Dette skal bli en verdensarena for fotografi og bidra til et levende og tilgjengelig Bjørvika. Vi har ambisjoner om 250.000 besøkende i året, og inspirasjonen er blant annet hentet fra det populære Fotografiska i Stockholm. Vi ønsker et bygg som kan løfte fotografi som kunstform og berike området, sier daglig leder Erling Johansen i Fotografihuset.

98 arkitektforslag til hvordan det skal se ut på Sukkerbiten

Bilde: Mange forslag. Erling Johansen, daglig leder på Fotografihuset på visningssenteret.

HAV Eiendom samarbeider med Norske arkitekters landsforbund og Fotografihuset om den internasjonale arkitektkonkurransen. Det ferdige bygget er regulert for 3700 kvadratmeter, som utgjør en tredjedel av tomta. Området skal innby til rekreasjon og være tilgjengelig for alle.

98 arkitektforslag til hvordan det skal se ut på Sukkerbiten

Bilde: "Sukkerbiten"-tomten slik den står i dag. Utstillingen finner sted i det hvite teltet og er åpent i sommer onsdag - fredag klokken 10-18

98 arkitektforslag til hvordan det skal se ut på Sukkerbiten

Bilde: Nesten hundre forslag ble sendt inn fra inn- og utland. I sommer er visningssenteret åpent for alle.

Åpent område for alle som vil oppleve fjorden
I følge Hav Eiendom er Sukkerbiten ideell for et lite kulturbygg. Det ferdige bygget vil kun utgjøre en tredjedel av tomten, og området skal være grønt og tilgjengelig for alle som vil oppleve fjorden på nært hold. Hav Eiendom planlegger også et adkomstsenter med kiosk og kafe som skal ligge på nabotomten Bjørvikautstikkeren. Hit legges også servicefunksjonene for den planlagte badestranden på nesten 100 meter. Etter Bjørvikautbyggingen er ferdigstilt vil det være minst fem forskjellige badesteder i området.

Dette er juryen som skal kåre vinneren i høst:

Kjell Kalland, adm direktør, HAV eiendom

Eivind Hartmann, arkitekt, HAV Eiendom

Henriette Salvesen, Arkitekt, oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund

Erling Johnsen, daglig leder av Fotografihuset

Linda Bournane Engelberth, oppnevnt av Fotografihuset

Vil lage selskap sammen for å gjøre havna utslippsfri

Vil lage selskap sammen for å gjøre havna utslippsfri

.2019

Oslo Havn og Hafslund E-Co ønsker å etablere et felles selskap for å bygge, eie og drifte nullutslippsløsninger i havna.

Byråden på befaring i Oslo Havn

Byråden på befaring i Oslo Havn

Byråd for næring og eierskap, Marthe Scharning Lund, var i forrige uke på befaring i Oslo Havn.

Oslo Havn inngår samarbeid med ZERO

Oslo Havn inngår samarbeid med ZERO

.2019

Oslo Havn KF har inngått samarbeidsavtale med miljøorganisasjonen ZERO for 2019. ZERO vil bidra som sparringspartner i arbeidet med å gjøre Oslo Havn utslippsfri.

Oslo får landstrøm til godsskip

Oslo får landstrøm til godsskip

Oslo Havn har fått 9 millioner kr i Enova- støtte til landstrøm til sementskip på Sjursøya. Det vil årlig kutte opptil 2100 tonn CO2 utslipp.

Regjeringen vil halvere utslippene fra sjøtransport

Regjeringen vil halvere utslippene fra sjøtransport

.2019

Regjeringens handlingsplan "Grønn skipsfart" vil halvere utslippene fra sjøfart og fiske innen 2030. Oslo Havn skal kutte 85 % av utslippene innen 2030, og på sikt bli utslippsfri.

Folkefest på Havnelangs

Folkefest på Havnelangs

Trylle- og vannshow, yrende båtliv, kunst, sport og musikk fikk tusenvis til å gå havnelangs søndag 16. juni.

Ny fartsgrense for båter i Oslo havn

Ny fartsgrense for båter i Oslo havn

Fra 17. juni vil maksgrensen være 25 knop på sjøen i Oslo kommune.

Nabolagsfest på Bekkelagsbadet

Nabolagsfest på Bekkelagsbadet

.2019

Den nye aktivitetsparken på Ormsund inviterer til badeliv, grilling, parkour, sport og spill. Hundrevis av mennesker ble med på åpningen.

Havnelangs 16. juni 2019

Havnelangs 16. juni 2019

.2019

Bli med på årets morsomste dag på havnepromenaden. Mange gratis aktiviteter for store og små. Se programmet her.

Enighet om utbygging av Filipstad

Enighet om utbygging av Filipstad

.2019

Byrådet har oppnådd enighet med grunneierne om å utvikle siste del av Fjordbyen, Filipstad.

Ny ordensforskrift i Oslo Havn

Ny ordensforskrift i Oslo Havn

.2019

Ny forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Oslo kommune gjelder fra 29. april.

Velkommen til åpning av Bekkelagsbadet 23. mai

Velkommen til åpning av Bekkelagsbadet 23. mai

.2019

Oslo Havn har bygget aktivitetspark på Ormsund. Åpning ved byråd for næring og eierskap, Marthe Scharning Lund og folkefest med konsert og show.

Besøk et staselig seilskip

Besøk et staselig seilskip

.2019

USCGC Eagle er skoleskip for den amerikanske marinen og har åpent skip i Oslo havn 5 og 7. mai.

Spektakulært lysende tre til Filipstad

Spektakulært lysende tre til Filipstad

.2019

Stein Erik Hagens "Tree of Ténéré» har endelig fått et hjem i Oslo. Kunstverket skal live opp den nye parken som kommer på Filipstad.

Ny linje mellom Tyskland og Oslo

Ny linje mellom Tyskland og Oslo

.2019

Viasea lanserer ny ukentlig service fra Lübeck til Oslo.

Oslo Havn bygger elektrisk nullutslipps miljøbåt

Oslo Havn bygger elektrisk nullutslipps miljøbåt

.2019

Oslo vil få en av verdens mest miljøvennlige havnebåter som skal holde fjorden ren.

Flere Teslaer til Oslo

Flere Teslaer til Oslo

.2019

Bilskipet Grand Venus la i dag til kai med 1583 Teslaer om bord.

Teslaer skipet til Oslo

Teslaer skipet til Oslo

.2019

1305 Teslaer ankom i dag Filipstad med skipet Glovis Courage.

Rådhusbrygge 2 kåret til Norges beste uterom

Rådhusbrygge 2 kåret til Norges beste uterom

Oslo Havn har fått pris for oppgraderingen av den 100 år gamle brygga.

Park på Filipstad søker aktør med gode ideer

Park på Filipstad søker aktør med gode ideer

Oslo Havn ønsker ny aktivitet og folkeliv på havnepromenaden i miljøhovedstadsåret 2019.

Oslos havnedirektør er månedens europeiske havneprofil

Oslos havnedirektør er månedens europeiske havneprofil

.2019

Ingvar M. Mathisen er intervjuet av den europeiske havneorganisasjonen ESPO.

Tidenes containerrekord i Oslo

Tidenes containerrekord i Oslo

.2019

I 2018 var hele 238.000 containere (TEU) innom Norges største containerterminal, YILPort, en økning på 14 % fra året før. Det er gods fra Europa som øker. Det flytter gods fra vei til sjø.

Byer og fjorder fronter felles miljøkrav overfor cruisenæringen

Byer og fjorder fronter felles miljøkrav overfor cruisenæringen

.2019

De store byene i Norge og verdensarvfjordene er nå enige om felles miljøkrav som skal stilles til cruisenæringen.

Kvelds- og nattarbeid på fergerampe

Kvelds- og nattarbeid på fergerampe

.2019

I februar vil fenderlisten på rampen til DFDS og Stena skiftes ut.

Øvelse i Sydhavna

Øvelse i Sydhavna

.2019

Det er planlagt en evakueringsøvelse ved anlegget til Follobanen tirsdag kveld, 19. februar.

Oppgradering av Akershusutstikkeren

Oppgradering av Akershusutstikkeren

.2018

Rehabiliteringen av den hundre år gamle brygga vil pågå frem til sommeren. Støyende spunting vil pågå ut februar.

Mer frukt og grønt sjøveien til Oslo

Mer frukt og grønt sjøveien til Oslo

.2019

BAMA har overført 2000 transporter av frukt og grønt fra vei til sjø siden 2017. Samarbeidsprosjekt mellom Oslo Havn, Yilport Oslo, vareeiere, sjø- og logistikkaktører gir resultater.

Øver sikkerhet i havna

Øver sikkerhet i havna

.2019

Jevnlige øvelser er viktig for å teste planverket i praksis, sier sikkerhets- og beredskapssjef Camilla Furuholmen i Oslo Havn KF. 16 januar var den årlige øvelsen for de sikkerhetsansvarlige på havneanleggene.

Våre cruiseskip skal være de mest bærekraftige skipene i havnene

Våre cruiseskip skal være de mest bærekraftige skipene i havnene

.2019

- Bærekraft er en forretningsmulighet, ikke bare en kostnad, sier Sibrand Hassing, direktør for flåteoperasjoner i cruiseselskapet Holland America Group på landstrømseminar i Oslo.

Color Line åpnet ny fraktrute til Tyskland

Color Line åpnet ny fraktrute til Tyskland

.2019

Det nye godsskipet Color Carrier dobler kapasiteten mellom Oslo og Tyskland. Og flytter 36 000 trailere fra vei til sjø.

Åpnet landstrømanlegg i Oslo

Åpnet landstrømanlegg i Oslo

.2019

Nå får danskebåtene landstrøm til kai i Oslo. Det gir lavere klimautslipp.

Velkommen til åpning av landstrømanlegg

Velkommen til åpning av landstrømanlegg

.2018

Oslo Havn KF og Stena Line ønsker velkommen til åpning av Oslo havns nye landstrømanlegg 8. januar kl.12.

Oslo Havn gir tilskudd til grønn omstilling for havneaktørene

Oslo Havn gir tilskudd til grønn omstilling for havneaktørene

.2018

Havnestyret har også for 2019 bevilget midler til en tilskuddsordning for å fremskynde det grønne skiftet hos havnas aktører.