Hilsener til Oslos befolkning i år 3000 ligger trygt

Hilsener til Oslos befolkning i år 3000 ligger trygt

Det er ikke alle som vet at det i Kavringen fyr finnes en tidskapsel med hilsener til fremtidens borgere i Oslo, og som ikke skal åpnes før 15. mai 3000. Vi har sjekket at de ligger fortsatt trygt etter 15 år.

Oslo fikk tidskapselen med hilsener fra Oslos innbyggere til fremtidens befolkning som bursdagsgave på St. Hallvardsdag under sin tusenårsfeiring, 15. mai 2000. Tidskapselen ble plassert i Kavringen fyr, og Oslo Havn KF tok på seg ansvaret for å oppbevare den på en forsvarlig måte.

Elise Flåten Øygaren var 8 år da hun skrev et brev til en jente i fremtidens Oslo som ligger inne i tidskapselen.  I dag er hun 23 år, men er fortsatt opptatt av å inspisere at tidskapselen er inntakt. 11. mai  2015 dro hun og Yngve Gauslå, sønnen til Martin Gauslå som har sine brev i kapselen ut til Kavringen,  sammen med havnedirektør, Anne Sigrid Hamran og farvannsjef Øystein Nomerstad for å inspisere at tidskapselen er trygt plassert i fyret.

Elise Flåten Øygaren og avdøde Martin Gauslå leste sine brev under seremonoen i 2000, og ble lovet at de og deres etterfølgere i fremtiden skulle få anledning til å inspisere kapselen. Dette har vært gjort over flere år, sist i 2010.


Les mer om tidskapselen på wikipedia:

https://no.wikipedia.org/wiki/Oslos_tidskapsel