Priser og forretningsvilkår

Priser og forretningsvilkår 2017

Prislisten for 2018 er ennå ikke vedtatt. Nye priser vil gjelde fra en dato etter de er vedtatt. Priser vil ikke bli fakturert med tilbakevirkende kraft.