Norges største containerhavn

Fakta

  • Halve Norge bor under tre timer fra Oslo havn
  • Kort vei til hovedveinettet. Gods kan lastes på tog.
 
 
 

 

Norges største containerhavn

Halve Norge bor under tre timer fra Oslo havn. Containerterminalen på Sjursøya tar imot og formidler forbruksvarer til store deler av landet.

Effektiv håndtering
Store mengder forbruksvarer ankommer Oslo havn. Kort avstand til både hovedveinett og jernbane gjør transport videre enkel og effektiv.

Kraner
Terminalen har fire containerkraner (SSG-kraner) og åtte stablekraner (RTG-kraner).

Moderne og effektiv containerterminal
Yilport Oslo er siden februar 2015 containerterminaloperatøren på Sjursøya.

Kontakt Yilport Oslo - se hjemmesiden 

Slik blir den nye godshavna
Alt gods som kommer til Oslo, bortsett fra godset som kommer med utenlandsfergene, samles i området rundt Sjursøya.

Slik er Oslos effektive godshavn.