Vippetangen

Vippetangen

Vippetangen, byens mest sentrale nes, ivaretar i dag viktige havnefunksjoner, men skal snart utvikles for å bedre møte behovet hos byens befolkning.

Vippetangen ligger ikke mer enn én kilometer fra Rådhuset og Oslo Sentralstasjon. Området ligger midt på havnepromenaden og hit kommer du ved å følge veien fra Operaen eller Rådhuset eller ved å gå gjennom kvadraturen og forbi Akershus Festning.

Fiskeplassen Vippetangen
I dag er Vippetangen preget av en helt annen type havneaktivitet. Her finner du Oslos mest populære fiskeplass året igjennom, hvor fiskere av alle nasjonaliteter står langs kaia for å drive matauk. Ved Fiskhehallen står det også en sløyebenk som fritidsfiskere kan bruke.

Fiskehallen distribuerer også fisk fra yrkesfiskere til byens butikker og restauranter, og det er planer for å åpne et eget fiskeutsalg for privatpersoner.

Internasjonalt arkitektmiljø
Det verdenskjente arkitektfirmaet Snøhetta, som har blant annet tegnet operaen i Bjørvika, har god sjøutsikt fra sine kontorer i skur 39. Her jobber de iherdig med nye prosjekter, godt hjulpet av arkitekter fra hele verden.

Vårt daglige brød
I siloen på Vippetangen lagres korn, før det sendes videre opp til møllene på Sandaker for å bli malt til mel. Kornet kommer sjøveien fra hele verden, helt fra Kazakstan, USA og mange av Europas kyster. 

Danmarksfergene
Stena Line og DFDS går daglig fra Vippetangen til Danmark. Fergeterminalen er en av de viktigste innfartspunktene i Oslo for gods og turister.

Oslo Havn KF
Administrasjonsbygget til Oslo Havn KF ligger i Skur 38, den gamle terminalen for Amerikabåtene. Bygget er ønsket bevart som en del av Oslos maritime kulturhistorie.

Cruise og andre skip
Kaia utenfor administrasjonsbygget til Oslo Havn brukes i cruisesesongen som anløpssted for mindre cruiseskip. Hvis du besøker Vippetangen en dag med cruiseskipsanløp, vil du oppdage at selv «mindre» skip er ganske store. Etter Søndre Akershuskai, som tar i mot de største skipene, er Vippetangen den mest brukte kaia for cruise i Oslo.

Ved cruiseanløp må kaia sperres av til passasjerer og besetning, dette på grunn av internasjonale regler. Når det ikke er cruiseanløp er kaia åpen for alle, og andre typer skip – som marinefartøy, seilskip og større yatcher. Hvorfor ikke ta en tur innom å se selv?

Vippetangen i framtiden
Fjordbyplanen i Oslo har satt krav om at mesteparten av havnevirksomheten i Oslo sentrum skal flyttes ut til Sydhavna, mens passasjertrafikk og publikumsrettet virksomhet skal bli igjen i de sentrale havneområdene. For Vippetangen betyr dette at terminalen for danmarksbåtene, cruisekaiene og Fiskehallen skal stå igjen, mens resten av arealet byutvikles.

Siden området ligger tett opp mot Akershus Festning, er det restriksjoner på hvor høyt og stort man kan bygge. Men det er satt krav om at Vippetangen skal få en større publikumsattraksjon, og flere tilbud til besøkende og tilreisende. Akkurat hva vet vi ikke ennå.

Oslo Havn KF deltar for tiden i arbeid for å se på mulige framtidige løsninger for hvordan Vippetangen kan utvikles. I første omgang vil byutviklingen kreve en ombygging av fergeterminalen, slik at denne tar mindre plass. Dernest ser vi på løsninger for hvordan cruisekaiene kan gjøres mer tilgjengelige når det ikke ligger cruiseskip her.

Når terminalen er bygget om, vil resten av byutviklingen sette fart.

Du kan også lese mer om arbeidet for byutvikling på Vippetangen på Plan- og bygningsetatens nettsider.