Ledige kontor i skur 92 - Sydhavna

Ledige kontor i skur 92 - Sydhavna

Oslo Havn har ledig et lyst kontor med godt utsyn over Sydhavna.

Adressen er Kongshavnveien 92.

Kontoret ligger i 3. etasje og er to-delt og utgjør nto 40,5 kvm.

Andel av fellesareal utgjør 38,8 kvm.

Totalt 79,3 kvm a kr 1268 per kvm pr år eksklusive merverdiavgift.
I tillegg tilkommer strøm /vann /andel fellesutgifter.

Egen parkeringsavtale må inngås særskilt ved behov.
Kontoret er ledig og kan overtas omgående.

Virksomheter med tilknytning til havnerelatert virksomhet vil bli foretrukket.

Interessenter bes kontakte:

Per Tor Olsen per epost: per.tore.olsen@oslohavn.no eller per telefon 906 18 737