Ledige lokaler i Kongshavnveien

Ledige lokaler i Kongshavnveien

Oslo Havn KF har ledige kontorlokaler i Kongshavnvn. 28.